Ostenil Plus

Гъвкава схема на лечение с висока концентрация на ХК 2%

• ХК добита чрез ферментация

• ХК 2% (40 mg/ 2 ml)

• Молекулно тегло2 milion Daltons

• 2 ml предварително напълнена спринцовка

• Термична стерилизация за оптимална безопасност: съдържанието, както и външната повърхност на спринцовката са стерилни.

  • ХК, стабилизирана чрез Мannitol. Mannitol противодейства на свободните радикали, което предпазва ХК от бърза деполимеризация.

  • Достатъчна ефективност при редуциран брой апликации.

  • Формулата позволява удължаване на интервала между отделните апликации.

  • Една апликация Ostenil® Plus намалява болката и подобрява ставната функция при ОА на колянна става за повече от 6 мес.