Ostenil Tendon

Нов подход в лечението на тендопатиите

OSTENIL® TENDON е създаден за лечение на болка и ограничена подвижност при нарушена сухожилна функция, вследствие на прекомерно или неправилно биомеханично натоварване на сухожилието.

Това е консервативно лечение, базирано на биомеханичните свойства на хиалуроновата киселина (ХК) върху сухожилията и околната тъкан.

tablica ostenil teridon

OSTENIL® TENDON осигурява оптимална ефикасност и безопасност при лечение на нарушения в сухожилната функция

OSTENIL® TENDON подпомага поддържането биомеханиката на сухожилието

OSTENIL® TENDON съдържа разтвор на хиалуронова киселина, коятоима уникални свойства:
• Има смазващо действие, когато се аплицира в сухожилнотовлагалище или перисухожилно.

• Улеснява "плъзгането" на сухожилиетои редуцира адхезията.

• Подпомагавъзстановяванетона сухожилиетои оздравителнияпроцес.

• Действа катотранспортна средаза нутриентитеи улеснява достиганетоим до аваскуларнатачаст на сухожилието.

• Маскира noci-рецепторитеи така намалява болката.

• Макромолекулната мрежана препарата затруднява свободното преминаванена клетки на възпалението през сухожилното влагалище.

OSTENIL® TENDON улеснява движението на сухожилието и стимулира оздравителния процес

Как се инжектира OSTENIL® TENDON?

OSTENIL® TENDON се инжектира в сухожилното влагалище или в тъканитеоколо засегнатото сухожилие (перисухожилно), като се използва подходяща игла (напр. 25-27G).
Инжектирането трябва да се направи в най-болезнения участък.
Препоръчително е инжектирането да се извърши под визуален контрол.

Инжектиране в сухожилното влагалище:
Когато сухожилието е с влагалище, OSTENIL® TENDON се инжектира в засегнатия участък на влагалището.
Перисухожилно инжектиране:
Когато сухожилието е без влагалище, OSTENIL® TENDONсе инжектира по дължината на сухожилието, но не в него.

Преди инжектиране След инжектиране, разтворът на ХК се
разпространяваравномерно върху
структурата на сухожилието
osteniT predi osteniT sled

Каква патология може д се лекува с OSTENIL® TENDON?


OSTENIL® TENDON е подходящ при лечение на много тендопатии като:

РАМО
Тендопатия на ротаторнияманшон
Тендопатия на бицепса

КОЛЯНО
Тендопатия на пателата

ЛАКЪТ
Латерален епикондилит
Медиален епикондилит

ГЛЕЗЕН И КРАК
Тендопатия на ахилесово сухожилие
Задна тибиална тендопатия
Тендопатия на перонеалната мускулатура на подбедрицата

Защо 2% ХК?

Аплицирането на ХК с високо молекулно тегло и във висока концентрация повишаваконцентрацията на ХК във флуида, намиращ се в сухожилното влагалище или около сухожилието за продължителен период от време. ХК в 2% ще ограничи формирането нанов екстрацелуларен матрикс и ще намали адхезията.

Защо 2 инжекции?

OSTENIL® TENDON се аплицира един път седмично до две инжекции общо.

Повторното инжектиране на OSTENIL® TENDON след една седмица ще подпомогнеподдържането на висока концентрация на ХКв засегнатия участък.

Тази терапевтична схема е потвърдена отклинично проучване, проведено с OSTENIL®TENDON и е с доказана ефикасност.

Бързо облекчаване на симптоматиката при тендопатии

35 пациенти, страдащи от ахилесова тендопатия в средния участък,латерален епикондилит или тендопатия на перонеалната мускулатура на подбедрицата с продължителност не по-малка от 6 месеца, са третирани с 2 инжекции OSTENIL® TENDON с интервал от една седмица между двете.
grafika ostenil teridonБързо облекчаване на болката
Намаляването на болкатае бързо и се задържа до края на проучването - 3 месецаслед края на лечението
(p<0.0001).

Удовлетворението на пациента достига това при нормална активност
Въпросникът на пациента показва значително подобрение на "дневнаактивност", "активност за
удоволствие", както и"работоспособност" (p<0.0001)след първата инжекция, което се задържа до края на проучването.

След 2 инжекции OSTENIL® TENDON болката езначително намаляла и това се запазва впродължение на 3 месеца (краят на проучването).