Остенил

Ostenil Mini

Остеоартрозата е дегеративно ставно заболяване, което причинява болка и намаляване на ставната функция. Тя води постепенно до влошаване качеството на живот, особено когато са засегнатималките стави, като например тези на ръцете. Ostenil ® mini е изотоничен разтвор на високопречистен хиалуронан (натриев хиалуронат), създаден специално за лечение на остеоартроза на малките…

Ostenil

Остеоартритът е дегенеративно ставно заболяване, което причинява болка и намалява до загуба подвижността на ставата. Остеоартритът не е пасивен процес на износване на ставите, както се считаше до скоро. Това е едно прогресиращо заболяване с подлежащ патологичен комплекс. Ostenil ® е нов препарат създаден специално за лечение на остеоартрит. Той…

Ostenil Plus

Гъвкава схема на лечение с висока концентрация на ХК 2% • ХК добита чрез ферментация • ХК 2% (40 mg/ 2 ml) • Молекулно тегло2 milion Daltons • 2 ml предварително напълнена спринцовка • Термична стерилизация за оптимална безопасност: съдържанието, както и външната повърхност на спринцовката са стерилни. ХК, стабилизирана…

Ostenil Tendon

Нов подход в лечението на тендопатиите OSTENIL® TENDON е създаден за лечение на болка и ограничена подвижност при нарушена сухожилна функция, вследствие на прекомерно или неправилно биомеханично натоварване на сухожилието. Това е консервативно лечение, базирано на биомеханичните свойства на хиалуроновата киселина (ХК) върху сухожилията и околната тъкан. OSTENIL® TENDON осигурява…