Friday, 28 August 2020 20:04

  

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Read 73 times Last modified on Sunday, 30 August 2020 20:49

Latest from Administrator