Ортопедия

Лечение на хронични тендинопатии с хиалуронови инжекции в перитендинеума под сонографски контрол - интервенционно проспективно мнултицентрово изследване без контролна група

Резюме: Хроничните тендинопатии са често срещан проблем, при който съвременните методи на лечение обикновено са незадоволителни. Настоящото изследване има за цел да оцени клиничната ефикасност и безопасност на две инжекции с 2% разтвор на хиалуронова киселина в перитендинеума през интервал от една седмица (предварително напълнена спринцовка OSTENIL®TENDON, TRB Chemedica AC, Haar Германия) при 35…

Управление на тенис лакът с периставни инжекции натриев хиалуронат

Резюме Цели: Да се определи ефикасността и безопасността на периставно инжектиране на хиалуронова киселина при хронична латерална епикондилоза (тенис лакът). Структура: рандомизирано проспективно клинично иззследване при първична медицинска помощ в областта на спортната медицина. Пациенти: триста тридесет и един последователни състезатели на тенис корта с хронична (> 3 месеца) латерална…