Акушеро-гинекология

ПРИЛОЖЕНИЕ НА GYNOFIT В АКУШЕРСКАТА ПРАКТИКА

Д-р Велев, II САГБАЛ „ШЕЙНОВО“ ЕАД Прегледайте цялата презентация тук.

МЯСТОТО НА GYNOFIT ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛНАТА ВАГИНОЗА

НАШИЯТ КЛИНИЧЕН ОПИТ Д-Р  БРАНКОВА   Специализирана болница за активно лечение “Свети Лазар” град София. Прегледайте цялата презентация тук.

СОЕВИТЕ ИЗОФЛАВОНИ ЦЕННА ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА В ЗДРАВНАТА ПРОФИЛАКТИКА

Соята отдавна е призната като хранителен продукт, който се явява съвършен източник на белтъци. Соевите храни съдържат всички най-важни аминокиселини, необходими за изграждането и поддържането на тъканите в човешкия организъм. Посредством утвърдения от Световната здравна организация метод на "Измерване на най-доброто белтъчно разграждане и усвояване на аминокиселините" беше установено, че соята заема възможно най-високо място и…

ПОВЛИЯВАНЕ НА КЛИМАКТЕРИЧНАТА СИМПТОМАТИКА ЧРЕЗ ФИТОЕСТРОГЕНЕН ПРЕПАРАТ - SOYAVITAL

Проф. Е. Рачев, д-р Г. Стаменов, д-р Н. Давидкова Катедра по акушерство и гинекология при ВМИ - София Ръководител Проф. А. Димитров През последните години е налице изключителен интерес към соята и нейните деривати, както в научно-изследователски аспект, така и от гледна точка за практическото Ј приложение в храненето. Епидемиологичните…