МЯСТОТО НА GYNOFIT ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА БАКТЕРИАЛНАТА ВАГИНОЗА

НАШИЯТ КЛИНИЧЕН ОПИТ 
Д-Р  БРАНКОВА   Специализирана болница за активно лечение “Свети Лазар” град София. Прегледайте цялата презентация тук.