ПОВЛИЯВАНЕ НА КЛИМАКТЕРИЧНАТА СИМПТОМАТИКА ЧРЕЗ ФИТОЕСТРОГЕНЕН ПРЕПАРАТ - SOYAVITAL

Проф. Е. Рачев, д-р Г. Стаменов, д-р Н. Давидкова Катедра по акушерство и гинекология при ВМИ - София Ръководител Проф. А. Димитров

През последните години е налице изключителен интерес към соята и нейните деривати, както в научно-изследователски аспект, така и от гледна точка за практическото Ј приложение в храненето. Епидемиологичните данни показват, че хората от азиатските култури са с по-малък риск от някои видове карцином (рак на гърдата, на простатата, на дебелото черво), от сърдечно-съдови заболявания, остеопороза, както и от симптомите на естрогенния дефицит през климактериума и особено в постменопаузалната му фаза. Счита се, че това се дължи на приемането на големи количества растителни естрогени (фитоестрогени) с храната и по специално на тези от соята. От друга страна, хората от тези популации губят посочените здравни преимущества мигрирайки и приемайки други навици в храненето. 

Прегледайте цялата статия тук.