ПРИЛОЖЕНИЕ НА GENGIGEL В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ТОМОВ, ДМ 
КАТЕДРА ПО ПАРОДОНТОЛОГИЯ И ЗОЛ 
ФДМ - ПЛОВДИВ 

Прегледайте цялата презентация тук.