Alfasilver

  • Съдържа сребърни йони върху скелет от зеолит.
  • Синергизмът между среброто и зеолита осигуряват мощен антибактериален ефект.
  • Alfasilver ускорява оздравителния процес.
  • Протектира от външни микроорганизми.
  • Осигурява дишаща бариера.
  • Дълготрайна дезинфекция.
  • Подходящ при оперативни рани, диабетно стъпало, декубитални рани, изгаряния.
  • Може да се използва като средство за първа медицинска помощ при травми и наранявания.